תערובות שתילה

תערובת שתילה GREEN קומפוסט בין אורגני

תערובת שתילה איכותית, מיועדת לכל סוגי הצמחייה לשתילה בבית ובגן.

תערובת שתילה איכותית, מיועדת במיוחד לשתילה במיכלים ואדניות גדולות.

יחס מיטבי בין אוורור, ניקוז ויכולת החזקת מים בתוספת חומרי דישון והזנה בשחרור מיידי ובשחרור איטי.

תנאים המעודדים צמיחה ומותאמים לאקלים הישראלי. 

התערובת מכילה: סיבי קוקוס שטוף, כבול איכותי וקוורץ.

חומרי גלם באיכות הגבוהה ביותר העוברים בדיקות קפדניות ומגיעים ממקור אחיד אשר אינו משתנה עם הזמן.

מומלץ לבצע השקיית רוויה אחת של התערובת לפני השתילה.

התערובת מוכנה לשימוש ושתילה מיידית.

חומרי גלם - כבול בפרקציות שונות, סיבי קוקוס שטוף, קוורץ במקטע גס

חומרי דישון - דשן סטרטר N.P.K ומיקרו אלמנטים, דישון בשחרור איטי

מוליכות חשמלית - EC<1

תערובת שתילה GREEN 90

תערובת שתילה איכותית, מיועדת לכל סוגי הצמחייה לשתילה בבית ובגן.

תערובת שתילה איכותית, מיועדת במיוחד לשתילה במיכלים ואדניות גדולות.

יחס מיטבי בין אוורור, ניקוז ויכולת החזקת מים בתוספת חומרי דישון והזנה בשחרור מיידי ובשחרור איטי.

תנאים המעודדים צמיחה ומותאמים לאקלים הישראלי. 

התערובת מכילה: סיבי קוקוס שטוף, כבול איכותי וקוורץ.

חומרי גלם באיכות הגבוהה ביותר העוברים בדיקות קפדניות ומגיעים ממקור אחיד אשר אינו משתנה עם הזמן.

מומלץ לבצע השקיית רוויה אחת של התערובת לפני השתילה.

התערובת מוכנה לשימוש ושתילה מיידית.

חומרי גלם - כבול בפרקציות שונות, סיבי קוקוס שטוף, קוורץ במקטע גס

חומרי דישון - דשן סטרטר N.P.K ומיקרו אלמנטים, דישון בשחרור איטי

מוליכות חשמלית - EC<1

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ לבחירת העץ הנכון עבורכם